Strona 7 - Palarnia Kawy Gorlie

Przejdź do treści
{ "id": "48S239579N1696452", "intent": "AUTHORIZE", "purchase_units": [{ "reference_id": "default", "amount": { "currency_code": "USD", "value": "30.00" }, "payee": { "email_address": "test-facilitator@email.com", "merchant_id": "JK9AB28SRU4XL" }, "shipping": { "name": { "full_name": "Test Buyer" }, "address": { "address_line_1": "1 Main St", "admin_area_2": "San Jose", "admin_area_1": "CA", "postal_code": "95131", "country_code": "US" } }, "payments": { "authorizations": [{ "status": "CREATED", "id": "66P728836U784324A", "amount": { "currency_code": "USD", "value": "30.00" }, "seller_protection": { "status": "ELIGIBLE", "dispute_categories": ["ITEM_NOT_RECEIVED", "UNAUTHORIZED_TRANSACTION"] }, "expiration_time": "2020-01-01T15:57:51Z", "links": [{ "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/payments/authorizations/66P728836U784324A", "rel": "self", "method": "GET" }, { "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/payments/authorizations/66P728836U784324A/capture", "rel": "capture", "method": "POST" }, { "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/payments/authorizations/66P728836U784324A/void", "rel": "void", "method": "POST" }, { "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/payments/authorizations/66P728836U784324A/reauthorize", "rel": "reauthorize", "method": "POST" }, { "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/checkout/orders/48S239579N1696452", "rel": "up", "method": "GET" }], "create_time": "2020-02-03T15:57:51Z", "update_time": "2020-02-03T15:57:51Z" }] } }], "payer": { "name": { "given_name": "Test", "surname": "Buyer" }, "email_address": "test-buyer@email.com", "payer_id": "8Y7QBG68GYPHQ", "address": { "country_code": "US" } }, "create_time": "2020-02-03T15:57:17Z", "update_time": "2020-02-03T15:57:51Z", "links": [{ "href": "https://api-m.sandbox.paypal.com/v2/checkout/orders/48S239579N1696452",
Made for Palarnia Kawy Gorlice 2023
Ostrowscy
Palarnia Kawy Gorlice
Bystra 403
38-300 Gorlice
Sklep firmowy
Kawiaria
Kolorowe Jarmarki
ul. Biecka 64a
38-300 Gorlice
Kawa wypalona i ręcznie zapakowana w Polsce
Wróć do spisu treści